بنده روی دست خودم با حنا دو تا طرح کوچک زدم. آیا این طرح مانع برای غسل است؟
بنده روی دست خودم با حنا دو تا طرح کوچک زدم. آیا این طرح مانع برای غسل است؟

باسمه تعالی

رنگ حنا روی پوست بدن مانع از غسل و وضو نیست.

کد سایت fa8896
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال