به صورت قاعده کلی بیان کنید که استفاده از چه اسماء و صفاتی حرام است؟
آیا گذاشتن اسم الهه روی فرزند جایز است؟ اگر کسی این اسم را از قبل داشته است، باید چه کار کند؟ آیا دست زدن به نوشته آن بدون طهارت حرام است؟ لطفاً به صورت قاعده کلی بیان کنید که استفاده از چه اسماء و صفاتی حرام است؟

باسمه تعالی

1. نامگذاری اشخاص به نام «الله» جایز نیست ولی به سایر نام ها و القاب و صفات خدای متعال حرام نیست؛ هرچند بهتر است به گونه ای باشد که عبودیت در درگاه حق تعالی را به وضوح نشان دهد؛ مثلاً به جای رحمان عبد الرحمان بگذارند.

2. نام نهادن افراد به اسم هایی که باعث وهن و هتک شخصیت آن فرد باشد یا تبلیغ علیه ارزش ها و مفاهیم اسلامی باشد، جایز نیست.

3. نامگذاری به اسم الهه اشکال ندارد و دست زدن بدون طهارت به آن حرام نیست.

کد سایت fa8876
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا