لیلة الرغائب چه زمان است؟
لیلة الرغائب چه زمان است؟

باسمه تعالی

1. لیلة الرغائب، شب اولین جمعۀ ماه رجب است که حسب روایت شب غفران است و نباید از آن غفلت کرد.

2. حسب همان روایت روزه گرفتن در اولین پنج شنبۀ ماه رجب توصیه شده است و نیز خواندن دوازده رکعت نماز در پایان همان پنج شنبه ما بین نماز عشا تا گذشت ثلث شب وارد شده است.

3. معمولاً اولین پنج شنبۀ ماه رجب با شب اولین جمعۀ این ماه مقارن با هم هستند و اعمالی که برای پایان آن پنچ شنبه و بعد از نماز عشا گفته شده است مانند آن دوازده رکعت نماز، در لیلة الرغائب واقع می شود ولی اصولاً این اعمال ارتباطی با خود لیلة الرغائب ندارد.

4. استحباب اصطلاحی اعمال وارد شده در این موارد ثابت نیست؛ ولی اگر کسی این اعمال را انجام دهد، ان شاء الله مشمول ثواب ها و وعده های داده شده در روایت خواهد شد.

 

کد سایت fa8822
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی