اگر با پسری در سن 16 سالگی لواط کردی و حالا آن پسر 30 ساله شده است، آیا باید به او بگویی توبه و استغفار کند؟ اگر این رفتار ما باعث شود در همان زمان با دیگران هم این کارها را بکند، مقصر خودش است؟
اگر با پسری در سن 16 سالگی لواط کردی و حالا آن پسر 30 ساله شده است، آیا باید به او بگویی توبه و استغفار کند؟ اگر این رفتار ما باعث شود در همان زمان با دیگران هم این کارها را بکند، مقصر خودش است؟ چگونه او را از جهنم نجات دهیم؟

باسمه تعالی

1. در جایی که لواط با رضایت دو طرف رخ می دهد، هر دو باید توبه کنند و توبه در این مورد آن است که تصمیم بگیرند هرگز این کار را تکرار نکنند و از هرچه که آن ها را به این کار سوق می دهد، جداً اجتناب کنند.

2. در جایی که فرد این کار زشت را با دیگران ادامه می دهد، گناهی بر شما نیست؛ البته در صورت وجود شرایط «امر به معروف و نهی از منکر» باید او را از این کار زشت نهی کنید و به او بگویید توبه کند و اگر توبه کند، إن شاء الله از عذاب اُخروی نجات خواهد یافت.

کد سایت fa6423