توشه ای از رمضان

Tuesday, 01 July 2014 13:48

توشه ای از رمضان، نگاشته ای است که به تناسب سی روز ماه مبارک رمضان، سی گفتار کوتاه و یک دقیقه ای از آیت الله هادوی تهرانی ـ دامت برکاته ـ را در خود جای داده است. در این مجموعه سعی شده است آیات، روایات و منابع مباحث مطرح شده، در پاورقی آورده شود و این ویژگی برای مبلغین و وعاظ محترم بسیار قابل توجه خواهد بود. برای دریافت فایل این مجموعه از لینک ذیل اقدام کنید.

دانلود فایل