خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

نوشتن نام امام زمان ـ عج الله تعالی فرجه ـ و اسامی غیر نامزدهای نمایندگی یا انداختن برگه سفید مثل نماز خواندن بی وضو است.

چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 14:06
منتشرشده در دیدگاه ها

ان شاء الله همۀ در انتخابات شرکت خواهیم کرد و به به همۀ آن تعدادی که باید رأی بدهیم، رأی می‌دهیم. در ایام دهۀ فجر هم که در همین قم سخنرانی داشتم، گفتم اینکه می گویند انتخابات شرکت کنید نه اینکه حضور فیزیکی شما در انتخابات و انداختن کاغذ در آن صندوق، موضوعیت دارد. بعضی‌ها می‌روند و یک کاغذ سفید می‌اندازند در صندوق یا روی آن می‌نویسند امام زمان! این مثل این می‌ماند که یک کسی رو به قبله بدون وضو نماز بخواند، اینکه نماز نیست، ادا در آوردن است. مقصود این است که شما بروید و رأی بدهید، رأی کامل بدهید؛ مثلاً وقتی قرار است در قم سه نمایندۀ مجلس انتخاب کنید و در تهران  سی نماینده، باید همۀ آن سه و آن سی نفر را بنویسی. مجلس خبرگان هم همین طور. اگر در قم یک نفر و در تهران شانزده نفر هستند، شما باید  همان تعداد بنویسی. سفید بیاندازی یا امام زمان بنویسی یا بعضی‌ها حرف‌های دیگر این مقدار انتخابات شرکت کردن نیست. این هم ان نماز بی وضو است. واقعاً به نظر من این است. می گویند ما به سه نفر رأی دادیم، به کی؟ امام زمان ـ عج الله تعالی فرجه ـ  ، امام حسین ـ علیه السلام ـ و ابوالفضل العباس! این رأی دادن است؟ من این را گفتم و واقعاً به آن اعتقاد دارم که امام زمان ـ عج الله تعالی فرجه ـ و امام حسین ـ علیه السلام ـ  و ابوالفضل العباس راضی نیستند.. مثل این می‌ماند که شما بگویی من به عشق امام حسین ـ علیه السلام ـ نماز ظهرم را رو به کربلا بخوانم، این نماز ظهر به کمرت بخورد، رو به کربلا نماز باطل است. آن شخصی که آمده بود در قم رو به یک جای دیگر نماز می‌خواند، گفتند آقا اینجا قبله‌اش این طرف است، گفته بود نه من از مشهد آمدم و قبله من امام رضا ـ علیه السلام ـ است. امام رضا ـ علیه السلام ـ  و امام حسین ـ علیه السلام ـ این چرت و پرت‌ها را می گویند؟!!! این‌ها مزخرفات است. ان شاء الله همۀ ما مثل یک وظیفه دینی، قربة الی الله البته با درایت شرکت می کنیم. خداوند تا به حال این کشور را حفظ کرده است، در ادامه هم ان شاء الله حفظ خواهد کرد.

--------------------------

بیانات آیة الله هادوی تهرانی ـ دامت برکاته ـ در ابتدای دروس خارج فقه و اصول - سه شنبه 27/11/94.