آیا می توان شرعاً طلاق گرفت ولی قانوناً زن و شوهر باقی ماند؟
می خواهم از شوهرم که زندانی است به طور شرعی جدا شوم؛ البته بدون اطلاع او. وی زندانی بوده حکم بالای 10 سال دارد و در بخش روانی هم بستری بوده است. اما مایلم به طور قانونی همسرش بمانم تا کارهای زندان و دادگاهش را انجام دهم. آیا این کار ممکن است؟

باسمه تعالی

1. طلاق فقط توسط شوهر یا وکیل وی یا به حکم حاکم شرع امکان پذیر است. بنابراین، تنها راه برای شما مراجعه به حاکم شرع، یعنی دادگاه اسلامی یا مجتهد جامع الشرایط و تقاضای طلاق است تا اگر ادلۀ شما مورد قبول حاکم شرع قرار گرفت، طلاق توسط وی انجام شود.

2. تخلف از قوانین و مقررات جایز نیست. بنابراین اگر باقی ماندن به عنوان زن و شوهر قانونی در عین اینکه زوجیت شرعی از بین رفته باشد، خلاف قوانین و مقررات باشد، جایز نیست.

 

کد سایت fa918