با توجه به ضرورت کسب درآمد، بفرمایید که اگر یافتن شغل در خارج از کشور منوط به ترک حجاب باشد، تکلیف حفظ حجاب چیست؟
اگر در خارج از کشور باشی و دین اسلام در آنجا معنا نداشته باشد مسئله حجاب چگونه است و اینکه احتیاج به شغلی داشته باشی که حجاب منع باشه چاره چیست؟

باسمه تعالی

رعایت حجاب در هر شرایطی واجب است، مگر این که خطر جانی، مالی یا آبرویی برای شخص یا دیگران داشته باشد.

باید توجه داشت التزام به احکام شرعی موجب توفیق از سوی خداوند متعال خواهد بود و با توکل بر او امکان حل مشکلات زندگی به سادگی فراهم خواهد شد. ان شاء الله.

 

کد سایت fa90
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه