استفاده از ماهواره برای دریافت بهتر شبکه های داخلی ایران چه حکمی دارد؟
استفاده از ماهواره برای دریافت بهتر شبکه های داخلی ایران چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

 

در استفاده از ماهواره رعایت قوانین مقررات جمهوری اسلامی ایران واجب است.

 

 

کد سایت fa813
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر