من وقتی کسی از اعتقادات دینی یا مذهبی خودش برایم می گوید، فقط گوش می دهم و مخالفت یا موافقت نمی کنم. آیا این کار من اشکال دارد؟
من وقتی کسی از اعتقادات دینی یا مذهبی خودش برایم می گوید، فقط گوش می دهم و مخالفت یا موافقت نمی کنم؛ چون قدرت بحث یا پاسخ دادن به حرف هایش را در خودم نمی بینم و به قولی نمی خوام در دفاع از اسلام کم بیاورم. آیا این کار من اشکال دارد یا احترام به نظر هر فرد محسوب می شود؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال پاسخ ندادن یا بحث اشکال ندارد.

2. در صورتی که خودتان در معرض شبهه و ضعف در اعتقادات قرار  می گیرد، گوش دادن به این گونه حرف ها برایتان جایز نیست.

 

کد سایت fa8021
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|شرایط نهی از منکر