با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه سفارش پزشکان مبنی بر حفظ و ارتقای سیستم ایمنی است و این ارتقاء هم غالباً از طریق خوردن و آشامیدن تأمین می‌شود، حکم روزۀ امسال چیست؟
با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه سفارش پزشکان مبنی بر حفظ و ارتقای سیستم ایمنی است و این ارتقاء هم غالباً از طریق خوردن و آشامیدن تأمین می‌شود، حکم روزۀ امسال چیست؟

باسمه تعالی

روزه در ماه رمضان واجب است؛ مگر در صورتی که به گفته کارشناسان مورد اعتماد روزه گرفتن، احتمال ابتلا به کرونا را به مقدار عقلایی و قابل توجه افزایش دهد یا تشدید عوارض بیماری در مبتلایان را در پی داشته باشد که در این صورت حرام و باطل خواهد بود و ظاهراً هنوز بررسی های تخصصی چنین چیزی را تأیید نمی کند.

کد سایت fa8000