اگر خنثی در ماه رمضان با زنش همبستر شود، ولی انزال صورت نگیرد، روزه‌اش باطل می شود؟ یا اینکه می تواند وضو گرفته و نماز بخواند؟
در جایی خواندم: «آمیزش کردن خنثی‏ با زن و نیز مرد با وی موجب جنابت نیست؛ زیرا در هر دو صورت، اصلی یا زاید بودن آلت خنثی‏ محلّ تردید است. (جواهرالکلام، ج 3، ص 36) اگر خنثی در ماه رمضان با زنش همبستر شود، ولی انزال صورت نگیرد، روزه‌اش باطل می شود؟ یا اینکه می تواند وضو گرفته و نماز بخواند؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال خنثی و شخص مقابل بنا بر احتیاط واجب جنب محسوب می شوند و باید برای نماز غسل جنابت کنند و روزه هر دو باطل می گردد.

کد سایت fa7685
طبقه بندی موضوعی اغسال|احکام مبطلات روزه