شخصی خواست به او فتوشاپ یاد بدهم. من کاملاً این برنامه را بلد نیستم. گفتم فلان قدر پول بدهید. او هم پولش را هم داد. الآن فکر می کنم که اگر می دانست کاملاً بلد نیستم، شاید قبول نمی‌کرد. آیا چیزی برگردنم هست؟
بنده برنامۀ فتوشاپ رایانه را بلدم ولی کاملاً نه. از آن خیلی چیزها را می دانم. چند سال قبل شخصی خواست که به او این برنامه را یاد بدهم. بنده هم گفتم فلان قدر پول بدهید. این را هم بگویم که وقتی دانستم اهل نماز است، قیمتش را کم کردم یعنی تخفیف. راضی شد و آمد به درس ها. بنده از آن برنامه هر چه بلد بودم به او یاد دادم. شاید خیلی کم چیزها را یاد نداده باشم. او هم پولش را هم داد. الآن فکر می کنم که اگر او می دانست که من کاملاً این برنامه را بلد نیستم، شاید قبول نمی‌کرد. ولی من پول خیلی زیاد هم نگفته بودم. الآن هزینۀ همین برنامه بالا است. آیا چیزی برگردنم هست؟

باسمه تعالی

اگر در آن زمان در نظر عرف بابت همان مقدار آموزش، همان مقداری که شما گرفتید، اجرت دریافت می شد و شما نیز آنچه آموزش دادید، صحیح بوده است، الآن چیزی بر عهدۀ شما نیست.

کد سایت fa7593
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره|حق الناس