حدیث شریفی از امیر المومنین ـ علیه السلام ـ هست که می فرمایند: "الحق لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله" آیا می توان یک ملاک کلی برای شناخت حق ارائه داد؟
حدیث شریفی از امیر المومنین ـ علیه السلام ـ هست که می فرمایند: "الحق لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله" آیا می توان یک ملاک کلی برای شناخت حق ارائه داد؟

باسمه تعالی

شناخت حق مشکل است، ولی ناممکن نیست، ساده ترین راه آن مراجعه به عالمان متقی و آگاه از امور است. خداوند همگان را در شناخت حق یاری فرماید.

کد سایت fa722 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اعتقادات