فاصله بین شهر باکو و سومگاییت 8 فرسخ شرعی است.اگر مثلاً ساکن شهر سومگاییت به شهر باکو برود، نمازشان در آنجا شکسته است یا تمام؟
در آذربایجان فاصله بین شهر باکو و سومگاییت 8 فرسخ شرعی است بدین گونه که وقتی از قسمت بیرونی شهر سومگاییت در بزرگراه حرکت می کنی تا ورودی شهر باکو بیشتر از 22 کیلومتر است. در ما بین این دو شهر آن قدر خانه های مسکونی و ساختمان ها وجود دارد که برخی می گویند: «به واسطه این ساختمان ها شهر باکو با شهر سومگاییت به هم متصل شده است، به خاطر همین وقتی از یکی از این دو شهر به دیگری میروی نماز شکسته نیست بلکه تمام است» ولی در نظر اهالی این دو شهر این ها دو شهر جداگانه محسوب می شوند. آیا به نظر حضرت آقا اگر مثلاً ساکنین شهر سومگاییت به شهر باکو بروند، نمازشان در آنجا شکسته است یا تمام؟ اگر ما بین دو شهر ساختمان هایی وجود داشته باشد، مسافت شرعی از کجا باید حساب شود؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه فاصلۀ بین دو شهر گفته شده کمتر از مسافت شرعی یعنی 700 کیلومتر (رفت و برگشت) است، نماز تمام است.

 

کد سایت fa7101
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر