حکم درمان های ناباروری با مقدمات حرام مانند خود ارضایی چیست؟
مشکل ناتوانی جنسی دارم. با مراجعه به پزشک فهمیدم باید از IVF استفاده کنیم. مشکل اسپرم دادن در این روش برای من این است که یا این کار را باید از راه خود ارضایی انجام دهم یا از راه شکاف دادن بیضه. حکم شرعی و راهنمایی در باره این موضوع می خواستم.

باسمه تعالی

خود ارضایی دراین مورد بلامانع است، هر چند بهتر است این کار توسط همسر شرعی شما انجام شود.

 

کد سایت fa707
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه|احکام پزشکی