امام جمعه چه شرایطی باید داشته باشد؟ آیا یک روحانی معمولی که حکمی از رهبری ندارد، در یک روستای دور می تواند امام جمعه باشد؟
امام جمعه چه شرایطی باید داشته باشد؟ آیا یک روحانی معمولی که حکمی از رهبری ندارد، در یک روستای دور می تواند امام جمعه باشد؟

باسمه تعالی

امام جمعه باید خودش فقیه جامع الشرایط باشد که دارای ولایت است یا از سوی این چنین فقیهی برای امامت نماز جمعه مأذون باشد. در حکومت اسلامی باید از سوی حاکم اسلامی (ولی فقیه) اذن داشته باشد. اگر از طرق معتبر شرعی مأذون بودن وی ثابت شود، کفایت می کند.

کد سایت fa6866