انجام پروژه های سایت های آمریکایی و دریافت دستمزد بابت این کار چه حکمی دارد؟
بنده متأهلم و جهت گذران زندگی به درآمد نیاز دارم. چندی است دیده ام که می توان پروژه ها و برنامه های کامپیوتری را حل کرد و در ازای آن دستمزد گرفت. برای این کار باید عضو سایتی شویم که آن سایت در آمریکا است و کشورمان ایران را تحریم کرده است. می توان با این فرض که ما ساکن مثلاً ترکیه هستیم، عضو این سایت شد. آن سایت برای اطمینان، از ما مدرک اقامت می خواهند که عموماً در ایران آن را جعل می کنند. پس از عضویت در آن سایت، برنامه های کامپیوتری را می نویسیم که جنبۀ امنیتی ندارند و در قبال آن پول به حساب ما ریخته می شود. این برنامه ها مسائل صنعت کامپیوتری است و دادن اطلاعات و ... به آن ها به هیج وجه نیست. برای این کار باید به دروغ گفت که اقامت فلان کشور را دارم و مدرک دروغ ارائه داد اما همه این ها به دلایل واهی و عجیب آمریکا است که ایران را تحریم کرده است. آیا پولی که از این راه به دست می آید، حلال است؟

باسمه تعالی

1. دروغ گفتن و جعل مدارک در فرض سؤال جایز نیست؛ مگر اینکه راه دیگری برای کسب درآمد نداشته باشید و گذران معیشت تان منحصر در این کار باشد البته باید در اولین فرصت ممکن به دنبال کسبی باشید که این مقدمات حرام را نداشته باشد.

2. دستمزدی که در مقابل انجام کار می گیرید، حلال است؛ مگر اینکه این کار شما از مصادیق کمک به ظالم و تقویت نظام سلطه باشد که در این صورت انجام این کار نیز حرام است و دستمزد دریافتی نیز حلال نیست.