فرق مسلم و مسلمه با مومن و مومنه چیست؟
فرق مسلم و مسلمه با مومن و مومنه چیست؟

باسمه تعالی

مسلم یعنی مرد مسلمان و مسلمه به معنای زن مسلمان است.

در اصطلاح فقهی مؤمن به معنای مرد شیعه  و مؤمنه به معنای زن شیعه می باشد.

کد سایت fa666 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اعتقادات