آیا تنها با قبول اصول دین می توان مسلمان شد؟
آیا تنها با قبول اصول دین می توان مسلمان شد؟

باسمه تعالی

شخص با قبول اصول دین مسلمان می شود. البته بر او لازم است به احکام شرعی عمل کند و اگر چنین نکند، فعل حرام مرتکب شده است و فاسق محسوب می شود، ولی با این وصف، از مسلمانی خارج نمی شود.

کد سایت fa665 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اعتقادات