آیا جراحی پلاستیک شرعاً جایز است؟
بنده پزشک و جراح هستم. ما پزشکان و جراحان بخش خصوصی مخصوصاً ما جوان ترها که تازه وارد کار شده ایم، معمولاً کل بیماران‌ ما افرادی هستند که برای زیبایی شکم مثل جراحی های شکم و ... مراجعه می کنند. آیا جراحی زیبایی شرعاً جایز است؟

باسمه تعالی

جراحی پلاستیک درصورتی که یک غرض عقلائی مشروع  مانند اصلاح و ترمیم بافت های آسیب دیده، در میان باشد، مطلقا جایز است؛ البته زیبایی نیز می‌تواند در بسیاری از موارد یک غرض عقلائی مشروع شمرده شود.
در غیر این صورت اگر چنین جراحی هایی متوقف بر لمس و نگاه حرام از سوی پزشک یا شخص دیگری نباشد و مفسده ای هم در پی نداشته باشد، حرام نیست.

کد سایت fa6351