اگر در طلاق رجعی، شوهر قبل از انقضای عده فوت کند، زوجه از وی ارث می برد؟
اگر در طلاق رجعی، شوهر قبل از انقضای عده فوت کند، زوجه از وی ارث می برد؟

باسمه تعالی

بله زوجه در این فرض از زوج ارث می برد. همچنین اگر در طلاق رجعی زوجه قبل از انقضای عده از دنیا برود، زوج از او ارث می برد.

 

کد سایت fa6332
طبقه بندی موضوعی ارث زن و شوهر