بنده ساکن شهر سمنان هستم و شاغل در نیروی دریایی و محل کارم در بندر عباس است و 20 روز در شهر خود و 20 روز در محل کار خود هستم. زمانی که در محل کار خود هستم، چندین بار و در هر بار به دریا به طول 60 کیلومتر و 5 ساعت می روم و دوباره به محل کار خود بر می گردم. نماز من چگونه است، کامل یا شکسته؟
بنده ساکن شهر سمنان هستم و شاغل در نیروی دریایی و محل کارم در بندر عباس است و 20 روز در شهر خود و 20 روز در محل کار خود هستم. زمانی که در محل کار خود هستم، چندین بار و در هر بار به دریا به طول 60 کیلومتر و 5 ساعت می روم و دوباره به محل کار خود بر می گردم. نماز من چگونه است، کامل یا شکسته؟

باسمه تعالی

عنوان «من شغله فی السفر: کسی که شغلش در سفر است» بر شما صدق می کند و از سفر دوم نمازتان در مسیر وطن تا محل کار، محل کار، مقصد دریایی و مسیر بین محل کار تا مقصد دریایی تمام است.

کد سایت fa5931
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر