من هر سال با عیدی ها و کادوهای تولدم برای خودم طلا می خرم، آیا به این طلاها خمس و زکات تعلق می گیریند یا نه؟
من هر سال با عیدی ها و کادوهای تولدم برای خودم طلا می خرم، آیا به این طلاها خمس و زکات تعلق می گیریند یا نه؟ امسال مجبورم آن پول ها را خرج کنم. آیا می شود از حقوق ماه های آتی به اندازۀ مبلغ هدایا کنار بگذارم و با آن طلا بخرم؟ در این صورت خمس و زکات باز هم تعلق می گیرد یا نه؟ اگر چیزی نخرم و این عیدی ها در کشو بمانند تا سال بعد حکم خمسشان به چه شکل می شود؟

باسمه تعالی

1. هدیه اگر کوچک باشد؛ یعنی در نظر عرف مردم با توجه به گیرنده، کوچک شمرده شود، اساساً خمس ندارد و اگر بزرگ باشد و تا یک سال پس از دریافت آن یا تا سر سال خمسی به مصرف امور در شأن و مورد نیاز نرسد و چیزی از آن باقی بماند، به همان مقدار باقی مانده خمس تعلق می گیرد. بنابراین اگر هدایا کوچک بوده اند یا مقدار طلاهای مزبور در شأن و نیاز شما بوده اند و قبل از سر سال خمسی یا گذشت یکسال از دریافت هدایا اقدام به خرید کرده باشید، خمسی بدان تعلق نمی گیرد.

2. خیر نمی توان بازاء آن هدایا از حقوق و درآمدهای دیگر کنار گذاشت تا مشمول خمس نشود و اگر چنین کرد و یک سال از آن ها گذشت یا به سر سال خمسی برخورد کرد، باید خمس آن مبالغ کنار گذاشته را بپردازد. البته می تواند از همان حقوق و درآمد های دیگر قبل از آنکه یک سال از آن بگذرد و یا به سر سال برسد، به میزان شأن و نیاز خود طلا بخرد و خمس بدان تعلق نمی گیرد.

3. پاسخ از بند 1 واضح شد.