پیرو پاسخی که به سؤال بنده دادید: ((پاسخ: باسمه تعالی این کار شما خلاف شرع و حرام بوده است و باید استغفار و توبه کنید. البته اگر انگیزه و پشتکار کافی و صلاحیت های علمی لازم برای ادامه تحصیل در دکترای را دارید، ادامه تحصیل شما در این مقطع مانعی ندارد...)) منظور از توبه صرفاً پشیمانی، عدم تکرار گناه و استغفار است؟ در مورد صلاحیت علمی اگر خود را دارای صلاحیت می دانم کافی است؟
پیرو پاسخی که به سؤال زیر دادید، چند نکته مبهم برای اینجانب باقی مانده است: ((کسی که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با تقلب دفاع کرده است ولی نمی دانسته که این کار می تواند باعث ضایع شدن حق دیگران در ورود به مقطع بعدی شود ولی می دانسته تقلب گناه است. آیا در صورت قبولی در مقطع دکتری حق الناسی به گردن دارد؟ زیرا در صورتی که از مقطع قبل فارغ التحصیل نمی شد نمی توانست وارد مقطع دکتری شود و شخص دیگری به جای او وارد می شد. از آن اتفاق یعنی قبولی در مقطع دکتری بیش از 2 سال می گذرد. آیا پشیمانی و تکرار نکردن گناه و استغفار کافی است؟)) ((پاسخ: باسمه تعالی این کار شما خلاف شرع و حرام بوده است و باید استغفار و توبه کنید. البته اگر انگیزه و پشتکار کافی و صلاحیت های علمی لازم برای ادامه تحصیل در دکترای را دارید، ادامه تحصیل شما در این مقطع مانعی ندارد و پس از فارغ تحصیلی اشتغال شما به فعالیت هایی که متوقف بر داشتن مدرک دکترای است، اشکال ندارد.)) منظور از توبه صرفاً پشیمانی، عدم تکرار گناه و استغفار است؟ در مورد صلاحیت علمی اگر خود را دارای صلاحیت می دانم کافی است؟

باسمه تعالی

1. برای توبه علاوه بر پشیمانی و ندامت قلبی و عزم بر عدم تکرار این کار، اگر باعث تضییع حق دیگران شده باشید و این حق قابل جبران باشد، باید حق ضایع شده جبران کنید؛ البته به هیچ وجه نباید در پیش دیگران هرچند برای کسب حلالیت، به رفتار خلاف شرع خود اعتراف کنید. اگر بدون اعتراف به گناه نمی شود حق ضایع شده را جبران کرد، باید به گناه خود اعتراف کنید تا خسارت فرد زیان دیده مثلاً رتبۀ علمی یا جایگاه و مزایای آن توسط متولیان امر برای فرد زیان دیده به رسمیت شناخته شود.

2. تشخیص در این موارد بر عهده عرفی است که با توجه به خصوصیات و توانایی های یک فرد چنین قضاوتی در مورد وی خواهد کرد؛ البته خود شما هم اگر واقع بینانه و صادقانه به درون خود مراجعه کنید و خود را جای عرف بگذارید و به همین قضاوت برسید کفایت می کند.

کد سایت fa5790