من در مسابقه‌ای با تقلب پرسش ها را جواب دادم. بعد رتبه آوردم و جایزه گرفتم. حکم جایزه چیست؟ ضمناً نمی دانم جایزه را به کجا برگردانم. اگر از آن چند نفری که فکر می کنم، آن ها رتبه می آوردند، حلالیت بطلبم، باز هم جایزه حرام است؟
من در مسابقه‌ای شرکت کردم که همه تقلب می کردند و من هم با تقلب پرسش ها را جواب دادم. بعد از آن هم استاد برگۀ من رو دستکاری کرده بود و جواب صحیح پرسش ها را برام زده بود. بعد رتبه آوردم و جایزه گرفتم. حکم جایزه چیست؟ ضمناً نمی دانم جایزه را به کجا برگردانم. اگر از آن چند نفری که فکر می کنم، آن ها رتبه می آوردند، حلالیت بطلبم، باز هم جایزه حرام است؟

باسمه تعالی

این کار حرام است و مالک این جایزه نشده اید و استفاده از مزایای رتبۀ یاد شده برایتان جایز نیست. جایزه را باید به متولیان امر بازگردانید. اگر باعث تضییع حق دیگران شده باشد، باید حق ضایع شده دیگران را حتی الامکان جبران کنید؛ البته به هیچ وجه نباید در پیش دیگران هرچند برای کسب حلالیت، به رفتار خلاف شرع خود اعتراف کنید.

اگر بدون اعتراف به گناه نمی شود حق ضایع شده دیگران را جبران کرد، باید به گناه خود اعتراف کنید تا خسارت فرد زیان دیده مثلاً رتبۀ علمی یا جایگاه و مزایای آن توسط متولیان امر برای فرد زیان دیده به رسمیت شناخته شود.

کد سایت fa5626
طبقه بندی موضوعی کلاهبرداری و تقلّب