یک سال صیغۀ محرمیت خواندیم. بعد هشت ماه عقد دائم شدیم. بعد از سه سال است متوجه شدم که مدت صیغۀ خود را باید قبل عقد می بخشیدم. لطفاً راهنمایی کنید.
بین من و نامزدم برای مدت یک سال صیغۀ محرمیت خواندیم اما بعد هشت ماه عقد دائم شدیم و ازدواج کردم. من و همسرم الآن سه سال است با هم زندگی می کنیم و تازه متوجه شدم که مدت صیغۀ خود را باید قبل عقد می بخشیدم و گرنه عقد جدید باطل است. لطفاً راهنمایی کنید.

باسمه تعالی

از آنجا که اطلاعی از حکم نداشتید و ظاهراً احتمال هم نمی دادید که چنین حکمی وجود داشته باشد، بابت روابط زناشویی خود تاکنون گناهی مرتکب نشده اید. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد زوجینی که قصد عقد دائم، قبل از اتمام عقد موقت، دارند، در واقع در ارتکازشان از مقدار باقی ماندۀ مدت دست برداشته و آن را کالعدم فرض کرده اند و این خودش در نظر عرف نوعی بخشش مدت شمرده می شود؛ لکن به احتیاط واجب برای ادامۀ زندگی مشترک باید دوباره عقد دائم بخوانید.

کد سایت fa5535
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد