حکم تعییر و سرزنش دیگران چیست؟
حکم تعییر و سرزنش دیگران چیست؟

باسمه تعالی

اگر برای امر به معروف و نهی از منکر باشد یا به قصد اصلاح بین دو نفر باشد، جایز است، بلکه اگر با حسن نیت باشد، حرمتی ندارد. اما اگر غیر از این موارد باشد، حرام است.

کد سایت fa5237
طبقه بندی موضوعی تعییر و سرزنش