آیا در کربلا می توان نماز را کامل خواند؟
آیا در کربلا می توان نماز را کامل خواند؟

باسمه تعالی

مسافری که شرعاً باید نمازش را در سفر شکسته  می خواند، می تواند در حائر حسینی (حرم امام حسین ـ علیه السلام ـ ) نمازش را شکسته بخواند یا تمام به جا آورد.

کد سایت fa5085
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر