حکم نشان دادن برنامه های طنز در ایام محرم و صفر که در اواسط ماه و بعد از عاشورا از صدا و سیما پخش می شود، چیست؟
حکم نشان دادن برنامه های طنز در ایام محرم و صفر که در اواسط ماه و بعد از عاشورا از صدا و سیما پخش می شود، چیست؟

باسمه تعالی

پخش برنامه های طنز با رعایت حدود شرعی آن، در ایام گفته شده اشکال ندارد.

کد سایت fa5016
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر