آیا سلام دادن به حضرت مهدی ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ همراه با دست گذاشتن بر روی سر ،قبل از تکبیرة الإحرام نماز اشکال دارد؟
آیا سلام دادن به حضرت مهدی ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ همراه با دست گذاشتن بر روی سر ،قبل از تکبیرة الإحرام نماز اشکال دارد؟

باسمه تعالی

از این کار اجتناب شود و قبل از تکبیرة الإحرام، ادعیه وارد در این مقام خوانده شود.

کد سایت fa4623
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز|مهدویت