من در شهر یزد به دنیا آمده و بزرگ شده ام. شوهرم در روستا به دنیا آمده و مدتی در آنجا زندگی کرده است و چند سالی است که در شهر یزد زندگی می کند. وقتی که من با شوهرم به روستا می رویم حکم نماز و روزۀ من چگونه است؟
من در شهر یزد به دنیا آمده و بزرگ شده ام. شوهرم در روستا به دنیا آمده و مدتی در آنجا زندگی کرده است و چند سالی است که در شهر یزد زندگی می کند. وقتی که من با شوهرم به روستا می رویم حکم نماز و روزۀ من چگونه است؟

باسمه تعالی

زن در مسأله وطن تابع شوهر نیست. بنابراین اگر آن روستا وطن خود شما نیست و قصد ماندن ده روز در آنجا را ندارید و مسافت رفت و برگشت از آن روستا تا یزد، به اندازۀ مسافت شرعی (700 کیلومتر) باشد؛ به گونه ای که مسافت رفت لااقل نصف مسافت شرعی (350 کیلومتر) باشد، نماز شما شکسته است و روزه صحیح نیست.

کد سایت fa421
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر