در کشور استرالیا گوشت کانگورو به صورت فراوان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، خوردن این گوشت چه حکمی دارد؟
در کشور استرالیا گوشت کانگورو به صورت فراوان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، خوردن این گوشت چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. گوشت حیوانات حلال گوشتی که در کشورهای غیر اسلامی فروخته می شود، باید احراز شود که ذبح اسلامی شده است و الا حلال نیست.

2. خوردن گوشت کانگورو جایز نیست.

کد سایت fa3873