می خواستم بدانم حکم کسب درآمد از طریق اینترنت مثل کار کردن برای فروشگاه های آنلاین چیست؟ پور سانتی که به ما داده می شود حلال است یا حرام؟
می خواستم بدانم حکم کسب درآمد از طریق اینترنت مثل کار کردن برای فروشگاه های آنلاین چیست؟ پور سانتی که به ما داده می شود حلال است یا حرام؟

. باسمه تعالی

اگر فروشگاه اشیاء حلال و جایز را معامله می کند، دریافت حق الزحمه به صورت پورسانت اشکالی ندارد

کد سایت fa382