آیا زوج می تواند یک روز بعد از طلاق خلع،همسر خود را صیغه نامه دایم نماید؟
آیا زوج می تواند یک روز بعد از طلاق خلع، همسر خود را صیغه نامه دایم نماید؟

باسمه تعالی

  1. اگر زن در ایام عده طلاق باشد، با رضایت زن و مرد همان ازدواج قبلی صحیح خواهد بود و استمرار می‌یابد و عقد جدید لازم نیست و تأثیری ندارد.
  2. اگر زنی عده نداشته باشد، بلافاصله بعد از طلاق خلعی می‌تواند با همسر سابق یا هر فرد دیگری ازدواج کند و برای ازدواج، باید دوباره عقد بخوانند.
  3. زن یائسه، غیر بالغ و زنی که شوهرش با او از قُبُل یا دُبُر نزدیکی نکرده‌ است، بعد از طلاق عده ندارند؛ ولی سایر زن‌ها بعد از طلاق یا بعد از پایان مدت عقد موقت، باید عده نگه دارند.
کد سایت fa3391