شخص جنب چگونه می تواند در حرم امام زاده ها به عنوان زیارت وارد شود؟
شخص جنب چگونه می تواند در حرم امام زاده ها به عنوان زیارت وارد شود؟

باسمه تعالی

بهتر است فرد جنب وارد این اماکن نشود هر چند وارد شدن جایز است اما رفتن به قسمت هایی از این حرم ها که مسجد است، جایز نیست.

کد سایت fa3350
طبقه بندی موضوعی اغسال