اگر انسان از رابطه زناشویی خودش با همسرش فیلم تهیه نماید و فقط خودش یا با همسرش نگاه کنند از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟
اگر انسان از رابطه زناشویی خودش با همسرش فیلم تهیه نماید و فقط خودش یا با همسرش نگاه کنند از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟

باسمه تتعالی

 

اگر فقط خود زن و شوهر به آن نگاه کنند، مانعی ندارد.

 

 

کد سایت fa288 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر