آیا دیدن فیلم های بدون دوبله که دارای صحنه های منافی عفت است، برای تخصص پیدا کردن در فیلم سازی جایز است؟
اینجانب دانشجوی سال چهارم کارشناسی با توجه به علاقه و ذوقی که دارم و همچنین نیازی که در فضای فرهنگی کشور احساس می کنم می خواهم برای ادامه تحصیل در یکی از رشته های هنری(سینمایی) وارد شوم و تقریبا بر بنده حجت شده است که وارد فضای سینمایی کشور شوم. و در در این مسیر گام های جدی هم برداشته ام. بنده در سر کلاس حزب اللهی ترین هنرمندان این کشور( که نمی خواهم اسمشان راببرم)می بینم که مثلا وقتی میخواهند نکته ای فنی در رابطه با فلان موضوع سینمایی مطرح کنند یک مصداق از فلان فیلم سینمایی خارجی می آورند. یا در سوالات کنکور ارشد رشته های سینمایی سوالاتی در رابطه با فیلم های سینمایی غربی طرح می شود. وقتی انسان به این فیلم ها مراجعه می کند می بیند که گر چه موضوع فیلم یک چیز دیگر است اما به خاطر فضای فرهنگی حاکم بر جامعه غربی در قسمت هایی هرچند اندک در فیلم صحنه های ناجور و منافی عفت وجود دارد و به عنوان یک اصل در سینما اگر انسان بخواهد در هنر سینما موفق باشد یکی از الزامات آن دیدن زیاد فیلم های سینمایی مطرح در تاریخ سینماست. که بعضا در این فیلم ها آنچا در قبل اشاره شد وجود دارد. حال ما که برای هدفی مقدس که همان خدمت به فضای فرهنگی کشور در راه اهداف متعالی انقلاب و بازستاندن فضای هنری و سینمایی انقلاب از دست یک عده هنرمند روشنفکر بی دغدغه نسبت به تفکر و گفتمان انقلاب است، جایز است که به تماشای این فیلم ها بنشینیم؟ آیا این هدف مقدس و نیک وسیله اش را توجیه می کند؟ آیا اگر در راه یک هدف مقدس، انسان با بعضی از مظاهر گناه آلود مواجه شود جواز ادامه دادن تلاشش برای رسیدن به آن هدف باطل می شود؟(نسخه دوبله خیلی از این فیلم ها در دسترس نیست و بعضی از این فیلم ها که سانسور شده متاسفانه خط داستانی آن ها دچار خلل شده و آن کاربرد آموزشی که نسخه های زبان اصلی دارند بعضا در فیلم های دوبله شده مشاهده نمی شود)خواشمندم جوابی مبسوط بفرمایید تا برای آینده بنده راهگشا باشد و این سوال کاملا شخصی است و به هیچ وجه رسانه ای نخواهد شد.

باسمه تعالی

در فرض مزبور، در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، اشکالی ندارد و بهتر است اگر ازدواج نکرده اید، قبل از آن ازدواج کنید.

کد سایت fa2854
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر