آیا ازالۀ بکارت در دوران عقد و قبل از عروسی در صحت طلاق موثر است؟
دختری در عقد با همسرش نزدیکی داشته و در دوران عقد برای طلاق به دفتر خانه رجوع کرده و آن ها نیز او را باکره حساب کرده اند و زن برای حفظ آبرو و آینده اش چیزی نمی گوید او تمام شرایط طلاق را رعایت کرده یعنی هنگام طلاق از حیض پاک باشد و سه ماه قبل از طلاق هم نزدیکی نداشته باشد و بعد طلاق هم عده نگه می دارد، حال بعد از چهار سال با پسر دیگری ازدواج کرده است و این شبهه برایش پیش آمده که آیا طلاقش صحیح بوده یا نه؟ حال با این شرایط آیا طلاقش صحیح بوده است؟ و بچه های ازدواج دوم چه حکمی پیدا می کنند؟

باسمه تعالى

ازالۀ بکارت در دوران عقد و قبل از عروسی در صحت طلاق تأثیر ندارد و اگر شرایط طلاق رعایت شده باشد، طلاق صحیح واقع شده است.

کد سایت fa2725
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق