آیا حکم وضعی هم مثل حکم تکلیفی بر اثر اضطرار تغییر می کند؟
گاهی اوقات احکام تکلیفی در اثر اضطرار تغییر می کند. مثل خوردن گوشت خوک برای کسی که خوف هلاکت دارد و چیز دیگری هم وجود ندارد. می خواستم بدانم آیا احکام وضعی نیز تغییر می کنند؟ یعنی مثلا" کسی که در منطقه ای یا خانه ای زندگی می کند که اهالی آن بی مبالات هستند و از نجاسات اجتناب نمی کنند و ازالۀ نجاست برای مسلمان عسر و حرج عرفی به وجود می آورد و اگر احتیاط کند به انواع بیماری ها مبتلی می شود. آیا در این فرض، حکم وضعی اشیای متنجس هم رفع می شود و این اشیا برای این فرد، پاک خواهند بود؟

باسمه تعالی
احکام وضعی به دلیل اضطرار برداشته نمی شود؛ ولی احکام تکلیفی مترتب بر آن را بر می دارد.

 

کد سایت fa2447
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|اعتقادات