آیا حذف پزشکی دروس دانشگاهی با گواهی پزشکی جعلی، موجب حق الناس است؟
من در دانشگاهی غیر دولتی درس می خوانم که تمامی هزینه ها بر عهدۀ خود دانشجو است. برای حذف درس دو راه حذف اضطراری و حذف پزشکی وجود دارد. حذف اضطراری در پایان کلاس ها و قبل از شروع امتحانات است. اما حذف پزشکی بعد از زمان شروع امتحانات است. در این روش ابتدا توافق استاد برای حذف گرفته می شود. سپس یک گواهی پزشکی به پزشک دانشگاه ارائه می شود و درس حذف می گردد. در دانشگاه ما به دلیل اینکه تمامی هزینه ها به عهدۀ دانشجو است و در واقع این دانشجو است که با حذف درس متحمل هزینه های مادی و عقب افتادن خود می شود این کار بسیار عادی صورت می گیرد. به عبارتی تمامی کسانی که چه به دلیل پزشکی یا دلایل دیگر در جلسه امتحان حاضر نمی شوند با آوردن یک گواهی پزشکی هر چند غیر واقعی (و مطمئنا خود دانشگاه می داند درصد بالایی از این جمعیت کثیر همه در یک روز بیمار نبوده اند) درس خود را حذف می کنند. آیا اینکه کسانی که مشکل پزشکی نداشته اند از این قانون استفاده کنند، با توجه به اینکه تمامی ضرر ها در واقع متوجه خودشان می شود آیا باز هم حق الناس دارد؟ یعنی حق همکلاسی های خود را ضایع کرده اند، چرا که اگر این قانون نبود مجبور به رفتن در سر جلسه امتحان می شدند و شاید نمره خوبی نمی گرفتند.

باسمه تعالى 
ظاهرا حذف درس یک دانشجو هیچ ارتباطی به سایر دانشجویان ندارد و در این مورد حقی از کسی یا دانشگاه ضایع نمی شود و هیچ حق الناسی در کار نیست. البته دروغ و جعل اسناد حرام است.

کد سایت fa2364
طبقه بندی موضوعی حق الناس|کلاهبرداری و تقلّب