آیا آنزیم های حیوانات حرام است؟
آیا آنزیم های حیوانات حرام است؟

باسمه تعالى

آنزیم حیوان اگر از نظر عقلا و عرف جزیی از حیوان محسوب نشود مطلقا پاک و حلال  است و اگر محسوب شود در صورتی پاک و حلال است که:

1. از حیوانی که ذاتا نجس است مانند سگ نباشد.

2. عناوین نجاسات مانند خون، منی، ادرار یا مدفوع بر آن صدق نکند.

3. آنزیم را از حیوان زنده یا حیوانی که تذکیه شده باشد تهیه کنند.