حکم خوردن بیضه گوسفند برای استشفاء چیست؟
بنده به دلیل مشکلات اسپرمی توانایی بچه دار شدن را ندارم با توجه به خواص دارویی بیضه گوسفند شنیده ام جهت مشکل من بسیار مفید می باشد .سوال بنده از حضرت عالی در خصوص حکم خوردن بیضه گوسفند می باشد البته با توجه به اینکه هدف من بهره بردن خاصیت دارویی آن می باشد.

باسمه تعالی

در فرض مذکور استفاده از آن به مقدار ضرورت مانعی ندارد.

کد سایت fa1806
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی|احکام پزشکی