آیا دیدن فیلمهای ترسناک که روح و جن در آن ها وجود دارد بر ایمان انسان اثر گذار است؟
آیا دیدن فیلمهای ترسناک که روح و جن در آن ها وجود دارد بر ایمان انسان اثر گذار است؟

باسمه تعالی

دیدن یا شنیدن چیزی که آثار منفی در ایمان یا روح شخص می گذارد و احتمال عقلایی گمراهی یا بیماری روانی در آن وجود دارد، جایز نیست.

 

کد سایت fa180 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر