همسرم رابطه ی غیر شرعی داشته، حال بعد از چند سال زندگی نمی دانم چه کارکنم؟
با سلام، من درسال 80 ازدواج کرده ام ودرسال 82 خداوند به من یک دختر عطا کرد. بعد از تولد دخترم، همسرم که از فامیلهای ماست، اعتراف کرده که رابطه جنسی با یکی از بستگان ما دارد. حال مدت 7 سال است من نتوانستم راهکاری پیدا کنم، و من و او هر دو از دنیا سیر شده ایم نمی دانیم چه کار کنیم؟ اگر از هم جدا شویم، ممکن است امتحان خداوند باشد؟
باسمه تعالی
1. فرزند متعلق به شوهر قانونی و ملحق به اوست.
2. زنا عملی حرام است و زنای محصنه حرمتی بیشتر دارد و باید شخص از آن توبه کند، یعنی آن را ترک کند و از آنچه کرده نادم و پشیمان باشد و تصمیم بگیرد که دیگر آن را مرتکب نشود و سپس استغفار کند تا خدا او را ببخشد.
3. طلاق زن زنا کار واجب نیست.
کد سایت fa1708 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق