اگر مردی به زنش ظلم کند و او را سال ها رها کرده و به فرزندانش توجه نکند، آیا این زن مطلقه محسوب می گردد؟
خانمی پس از 20 سال ازدواج، از پنج سال پیش بدون ارتباط با همسرش وی را ترک کرده و اینک تقاضای طلاق دارد. این خانم توسط شوهرش عملا محبوس شده و تمام حق و حقوقی که بعنوان یک زن می بایست داشته باشد از وی سلب شده و مورد بدرفتاری همسرش واقع شده. و علی الخصوص این آقا نسبت به خانواده اش که دو فرزند پسر هستند و یکی از آنها سالهای زیادی است که به طور کامل بیمار است بی توجه بوده است (این پسران به طور نسبی 8 الی 9 ساله اند. که از سوی پدرشان مورد بی توجهی شدید واقع شده اند) با این حال این آقا که کاملا ثروتمند است همسرش را مجبور می کند که پولش را خرج وی و فرزندانش کند. اینجانب خواهان تأیید این مطلبم که بر اساس حکم اهل بیت (ع) پاسخ دهید که: آیا مردی که شش ماه کامل از همسرش جدا شده باشد، همسرش مطلقه محسوب می شود؟ با این اوصاف این آقا خواهان فرزندانش هست و با توجه به اینکه شایستگی مراقبت از آنها را به هیچ وجهی ندارد در واقع قصد دارد که حضانت آنها را به مادرشان بسپرد. علی ای حال ما در صدد هستیم که عدالت در این مورد تحقق بیابد.

باسمه تعالى

طلاق باید از سوی شوهر با شرایط خاص صورت پذیرد تا جدایی حاصل شود. ترک زن از سوی شوهر یا ظلم شوهر نسبت به زن یا فسق شوهر یا بی توجهی او به فرزندان باعث جدایی زن از شوهر نمی شود. البته اگر در موارد مزبور زن به حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط مراجعه کند او می تواند با رعایت ضوابط زن را طلاق دهد.

کد سایت fa1584
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق