آیا استفاده از عکس زن های بدحجاب در نشریه برای نشان دادن زشتی این عمل صحیح است؟
آیا استفاده از عکس زن های بدحجاب در نشریه برای نشان دادن زشتی این عمل صحیح است؟ آیا این عکس ها حتما باید تحریک کننده باشد یا به صرف بیرون بودن مو و کوتاه بودن آستین مانتو نباید آن ها را نشر داد؟

باسمه تعالی

اگر این اشخاص ناشناخته باشند، و هدف از انتشار آن اصلاح جامعه باشد و بر این امر مفسده ای مانند گسترش فحشا و بی بند و باری مترتب نشود، انتشار آن بلامانع است.

 

 

 

 

 

کد سایت fa154 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه