اگر بعد از عقد، معلوم شود مهریه با آن چه در نظر زن بوده فرق دارد، حکم چیست؟
دختری من را وکیل کرد تا صیغه را بدون حضور وی بخوانم. اما تصورش از میزان مهره اشتباه بود. بعد از خواندن صیغه و رابطه جنسی، مشکلی پیش آمد و مهریه را خواست. معلوم شد مهریه ای که منظور شده در ذهن دو طرف متفاوت است. اولا آیا عقد صحیح است؟ ثانیا آیا ما مرتکب زنا شده ایم؟ ثالثا آیا باید مهریه ای که قرائت شده پرداخت شود یا مهریه ای که در نظر او بوده؟

باسمه تعالی

1. اگر دو طرف عقد نکاح با هم در مورد شرایط عقد توافق نداشته باشند، آن عقد باطل است، یعنی آثار شرعی بر آن مترتب نمی شود؛ هر چند اگر بعد از عقد مفاد آن مورد توافق دو طرف قرار بگیرد، همان عقد صحیح می شود و نیازی به تکرار عقد نیست.

2. اگر بدون اطلاع از بطلان عقد روابط جنسی به تصور صحت عقد برقرار شود، زنا نیست و وطی به شبهه محسوب می شود.

3. در صورت بطلان عقد به دلیل عدم تفاهم دو طرف و پس از ارتباط جنسی بدون اطلاع از بطلان عقد، مهر المثل بر عهده مرد می آید. یعنی اگر به علت عدم توافق دو طرف بر مهریه، عقد باطل شود و در ضمن این زن و مرد قبل از این که بفهمند عقدشان باطل است و در زمانی که فکر می کنند عقدشان صحیح است، با هم رابطه ی جنسی داشته اند، در این صورت مرد باید به زن مهر المثل بدهد.

4. مهر المثل یعنی مهریه ای که در عرف آن جامعه برای چنین زنی در چنین عقدی در نظر گرفته می شود.

کد سایت fa1347
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد