همسرم 2 بار مورد جراحی رحم قرار گرفته و بنا به تشخیص پزشک در صورت عدم بارداری احتمال عود بیماری وجود دارد. به دلیل عوارض جراحی های قبل و به تشخیص پزشک باید از روش ISCI تلقیح اسپرم خودم به تخمک همسرم استفاده کنیم. حکم شرعی این روش درمانی چیست؟
همسرم 2 بار مورد جراحی رحم قرار گرفته و بنا به تشخیص پزشک در صورت عدم بارداری احتمال عود بیماری وجود دارد. به دلیل عوارض جراحی های قبل و به تشخیص پزشک باید از روش ISCI (تلقیح اسپرم خودم به تخمک همسرم) استفاده کنیم. حکم شرعی این روش درمانی چیست؟

باسمه تعالی

در صورت تشخیص پزشک متخصص و مورد اعتماد، استفاده از این روش بلامانع است.

 

کد سایت fa1238
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه|احکام پزشکی