حکم خوردن میگوی شبیه خرچنگ چیست؟
سوال من راجع به شاه میگو است. نحوه سوال بزرگوارن قبلی طوری بوده است که دچار تردید شده ام. میگو را وقتی از آب می گیرند می میرد ولی شاه میگو (لابستر) وقتی از آب صید می شود زنده است و برای کشتن آن را داخل آّب جوش می اندزند. سوالم این است باز هم این نوع میگو (که شبیه خرچنگ می باشد) خوردنش حلال است؟

باسمه تعالی

شاه میگو (لابستر) نوعی از میگو نیست، بلکه نوعی از خرچنگ است و خوردن آن حرام است.

 

کد سایت fa106